Ziektekostenverzekeraars doof voor problemen slechthorenden

Gehoorspecialist Connect Hearing beëindigt samenwerking met verzekeraars

30 DECEMBER 2015, NAARDEN
Samenvatting
Connect Hearing, de gehoorspecialist met 25 vestigingen in Nederland, heeft besloten haar samenwerkingsverbanden met ziektekostenverzekeraars met ingang van 1 januari 2016 te beëindigen. De vergoedingen van ziektekostenverzekeraars zijn veelal onvoldoende toereikend om zowel een passend gehoortoestel als de noodzakelijke professionele en optimale begeleiding gedurende enkele jaren te bekostigen. De autoriteit op het gebied van gehooroplossingen richt zich vanaf 2016 dan ook alleen en uitsluitend nog op het bieden van de meest optimale oplossing en de maximale begeleiding bij gehoorproblemen en wil zich in dit streven niet laten beperken.

Ziektekostenverzekeraars vergoeden sinds 2013 hooguit slechts 75% van de aanschafwaarde van een gehoorapparaat dat zij, aan de hand van een door hen gehanteerd classificatiesysteem, adequaat genoeg achten voor de oplossing van het gehoorprobleem. Hierdoor worden verzekerden in toenemende mate beperkt in hun keuzevrijheid en wordt hen in veel voorkomende gevallen het maximaal haalbare gehoorresultaat ontzegd. De verkoopprijs van een gehoorapparaat stelde de audiciens tot 2013 in de gelegenheid om de klant ook na verkoop de noodzakelijke professionele begeleiding te bieden. Zo besteedt de audicien veel tijd aan de individuele instellingen bij de ingebruikname van het gehoorapparaat en begeleidt hij de klant ook de daaropvolgende jaren. Door de combinatie van dalende verkoopprijzen van gehoorapparaten met de sinds 2013 drastisch beperkte vergoedingen van de verzekeraars kunnen de audiciens van Connect Hearing de klanten van deze verzekeraars helaas geen optimale, professionele begeleiding meer bieden.

Verzekeraars weigeren te betalen voor vereiste persoonlijke begeleiding
Connect Hearing heeft besloten niet verder te willen meewerken aan de verregaande versobering van het Nederlandse zorgstelsel. Het is een weloverwogen beslissing geweest waarmee de gehoorspecialist aangeeft slechts één prioriteit hebben, namelijk haar klanten een optimaal gehoorresultaat bieden.

Geen of onkundige begeleiding van dragers van gehoorapparaat kan schade veroorzaken
De kwaliteit van het gehoor van de ene persoon kan fors kan verschillen met dat van de ander. Aangezien iedere persoon daarnaast andere specifieke gebruiksmomenten kent, bieden de audiciens van Connect Hearing een brede keuze aan oplossingen. Guido Makker, Connect Hearing audicien en docent van de opleiding Audiologie Assistenten van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), waarschuwt voor de gevolgen van het achterwege blijven van professionele begeleiding: ‘Iedereen kan een gehoorapparaat verkopen, maar het is juist de professionele begeleiding die vaak ontbreekt. Naast het keuzetraject en het minutieus inregelen van de geavanceerde elektronica heeft de klant ook persoonlijke begeleiding nodig gedurende de volgende jaren waarin het apparaat geregeld aan het gehoor van de klant moet worden aangepast.’ Makker is van mening dat verzekeraars slechthorenden niet aan hun lot mogen overlaten maar hen juist moeten helpen bij het verkrijgen van een zo optimaal mogelijk gehoor dat past bij ieders individuele levensstijl. Volgens Makker bieden de technologisch geavanceerde gehoorapparaten tegenwoordig ongekende mogelijkheden, maar kan een verkeerd of onjuist ingesteld gehoorapparaat leiden tot verslechtering van de gehoorfunctie. Zo kan men bijvoorbeeld gesprekken niet meer volgen of gesprekspartners verkeerd begrijpen, hetgeen kan leiden tot sociaal isolement en depressies. Daarnaast noemt hij onveilige situaties die door een verslechterde gehoorfunctie kunnen ontstaan bij deelname aan het verkeer en bij calamiteiten als brand in huis. Makker vervolgt: ‘Uiteindelijk is de beslissing om de samenwerking met de verzekeraars te beëindigen niet zo moeilijk geweest. Gedreven door onze ambitie om onze klanten de meest optimale oplossing te bieden kunnen wij gewoon niets anders. Of je helpt de klant goed, of je helpt de klant niet. Wij houden niet van halve maatregelen.’

Over Connect Hearing
Connect Hearing richt zich op de advisering en verkoop van technologisch geavanceerde gehoorapparaten voor personen met een gehoorbeperking. De organisatie is onderdeel van het Zwitserse Sonova Holding AG, dat sinds 1947 internationaal en inmiddels met 9.000 medewerkers kwalitatief hoogwaardige en in het oog springende innovatieve gehooroplossingen ontwikkelt. Connect Hearing Nederland bedient haar klanten vanuit 25 vestigingen.

Connect Hearing dankt haar innovatieve voorsprong aan moedermaatschappij Sonova, dat zich internationaal onderscheidt door het doen van onderzoek naar en het verstrekken van juiste, objectieve informatie over gehoorproblematiek. Vanuit het grootste landelijke kenniscentrum voor gehoorproblematiek van Nederland geeft Connect Hearing in Huizen voorlichting, verzorgt zij gehoortesten, verstrekt zij advies en biedt zij steun in het vaak emotioneel zware traject voorafgaand aan de aanschaf van gehoorondersteuning. Aangezien een beter gehoor altijd begint met het verkrijgen van inzicht in de individuele behoeften van de klant staat de persoonlijke benadering bij de gehoorspecialisten van Connect Hearing altijd centraal.

10% Van de Nederlandse bevolking is slechthorend
Maar liefst 1,6 miljoen Nederlanders kampen met gehoorproblemen. Gemiddeld wacht men echter zeven jaar voordat men de stap naar een audicien waagt. Dat is jammer, temeer daar uit onderzoek lijkt te blijken dat hoe eerder men een gehoortoestel gebruikt, hoe minder snel het gehoor achteruit gaat. Connect Hearing biedt op maat gemaakte en veelal onzichtbare oplossingen aan vanaf € 25,- per maand, inclusief de professionele en persoonlijke begeleiding van haar gehoorspecialisten.

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Connect Hearing

Connect Hearing Nederland is een retailnetwerk van gehoorspecialisten dat momenteel op 27 locaties in Nederland klanten bedient.

Connect Hearing is ontstaan door de fusie van twee bedrijven: het in 1992 in Goes opgerichte All Ears, en Makker hoorspecialisten, dat in 1996 in Utrecht zijn deuren opende.

Connect Hearing levert technologische oplossingen voor mensen met gehoorverlies en onderscheidt zich door uitstekende dienstverlening. Connect Hearing werkt voortdurend aan betere informatie, voorlichting, tests, advisering en steun, waarbij de klant altijd centraal staat. Beter horen begint nu eenmaal met inzicht in iemands persoonlijke behoeften.

Connect hearing is onderdeel van Sonoya Holding AG, de toonaangevende fabrikant van innovatieve hooroplossingen gevestigd in het Zwitserse Stäfa. Deze in 1947 opgerichte groep is momenteel wereldwijd actief in ruim 90 landen en heeft ongeveer 9000 werknemers in dienst.

Connect Hearing heeft 15 hoorcentra op verschillende locaties in Nederland.

berichten